Externe installatie verantwoordelijke: voor zekerheid en continuïteit

Wie draagt in uw organisatie de verantwoordelijkheid voor de elektrotechnische installatie? Dergelijke installaties worden steeds geavanceerder. Tegelijkertijd vormt een onderbreking van de stroomvoorziening een groot risico voor de continuïteit van uw bedrijf. Veel organisaties kiezen er daarom voor de verantwoordelijkheid hiervoor uit te besteden aan een externe installatie verantwoordelijke.

 

NEN 3140 & NEN 1010

Volgens de NEN 1010 moeten nieuwe installaties voor ingebruikname worden geïnspecteerd. NEN 3140 stelt dat bestaande installaties aan een periodieke inspectie wordt onderworpen.

 

Zelf doen of uitbesteden?
Als werkgever kunt u binnen uw bedrijf iemand aanwijzen als installatie verantwoordelijke. Doet u dit niet, dan bent u als werkgever zelf verantwoordelijk. In beide gevallen is veel kennis van elektrische installaties vereist. De specialisten van Van der Steen Inspectie beschikken over deze kennis. Zij nemen u dit werk graag uit handen.

 

De ARBO-wet en elektrische veiligheid

Ook de Arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilig gebruik van elektrische installaties, apparaten en toestellen. Bovendien vereist de arbowetgeving dat de werkgever zorgt voor voorlichting en instructie aan werknemers. Onze medewerkers hebben veel ervaring op beide gebieden en stellen u die kennis graag ter beschikking.

 

Verzekeringseisen

Veel bedrijfsongevallen zijn te herleiden naar gebrekkige elektrische installaties of gereedschap. Vandaar dat in zakelijke verzekeringspolissen vaak de eis is opgenomen dat uw installatie en apparatuur aantoonbaar geïnspecteerd zijn volgens NEN 1010 / NEN 3140. Van der Steen Inspectie verricht deze periodieke keuringen en rapporteert schriftelijk, zodat uw bedrijf aan de eisen van de verzekering voldoet.

 

Externe installatie verantwoordelijke

Elk bedrijf heeft een unieke combinatie van kennis en vakmanschap in huis. Onze mensen beschikken over de kwaliteiten die nodig zijn om uw elektrische installatie en gereedschap te meten, inspecteren en hierover te rapporteren. Door inzet van onze specialisten heeft u als bedrijf het gemakt en de zekerheid dat u uw zaken op orde heeft. Bovendien bespaart u zichzelf kostbare risico’s op het gebied van continuïteit en aansprakelijkheid. Kortom: Van der Steen Inspectie: uw partner op het gebied van elektrotechniek. 

 

Neem contact op voor meer info!