NEN 3140 Eindhoven

Inspectie NEN 3140 in Eindhoven en omstreken

De wetgeving stelt eisen aan uw elektrotechnische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen die u gebruikt. Daarnaast hecht u zelf uiteraard grote waarde aan de betrouwbaarheid van uw installatie en gereedschappen. Voor een betrouwbare en deskundige inspectie NEN 3140 in Eindhoven en omstreken gaat u daarom naar Van der Steen Inspectie.

 

Onze veiligheidsinspecties worden uitgevoerd conform ‘Criteria voor Toezicht’, een kwaliteitsborgingsysteem opgesteld door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie. Dit verzekert u van een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage, uitgevoerd op basis van:

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

 

Wetgeving op het gebied van NEN keuring

Als ondernemer heeft u voor uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen te maken met de Arbowet en de Woningwet. Daarnaast zijn er verzekeringsmaatschappijen die eisen stellen.

 

De Arbowet ziet toe op een veilig gebruik van elektrotechnische installaties. Hiertoe moeten de installaties op de juiste manier zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Volgens de Arbowetgeving wordt hieraan voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.

 

De Woningwet hanteert het Bouwbesluit als norm. Alle bestaande elektrische installaties dienen te voldoen aan de veiligheidseisen voor bestaande bouw. De eigenaar van het gebouw is wettelijk gezien verantwoordelijk voor controle van de elektriciteit. Op grond van de Woningwet is echter ook de gebruiker verplicht om ten minste eenmaal per jaar de noodverlichtingsinstallatie op adequate wijze te (laten) controleren én te onderhouden.

 

Hoewel voor gebruikers geen verdere wettelijke verplichtingen gelden, doet u er goed aan regelmatig een NEN 3140 inspectie te laten uitvoeren. Door intensief gebruik in combinatie met omgevingsfactoren zijn elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen immers aan slijtage onderhevig. Door deskundige, periodieke inspectie creëert u een veilige werkomgeving voor uzelf en voor uw medewerkers.

 

Polisvoorwaarden NEN 3140 inspectie

In de polisvoorwaarden van uw verzekering staat beschreven aan welke normen uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen volgens uw verzekeraar moeten voldoen. Door middel van een actueel inspectierapport kunt u aantonen dat dit het geval is. Alleen op die voorwaarde keert de verzekering uit bij brand of schade. Zorg daarom dat uw installatie in orde is. Van der Steen Inspectie en Beheer is u in de regio Eindhoven graag van dienst.

Neem contact op