NEN 3140 Budel

NEN 3140 Budel: de zekerheid van een betrouwbare installatie

Als werkgever heeft u een groot belang bij een goede werking van uw elektrotechnische installaties. U wilt immers een veilige en bedrijfszekere werkomgeving voor uw medewerkers. Daarnaast stellen wetgeving en verzekeringsmaatschappijen eisen op dit gebied. Van der Steen Inspectie is gespecialiseerd in het inspecteren van installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Met onze inspectie NEN 3140 in Budel heeft u er het hele jaar geen omkijken naar.

 

Wetgeving met betrekking tot NEN keuring

Als werkgever heeft u met wetgeving te maken. De belangrijkste wetten die eisen stellen aan uw elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn de Arbowet en de Woningwet.

 

Arbowet: Elektrotechnische installaties dienen op de juiste manier te zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Hieraan wordt voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.
Woningwet: Bestaande elektrische installaties dienen te voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.

 

Wie is verantwoordelijk?

Wettelijk gezien ligt de verantwoordelijkheid voor controle van de elektriciteit bij de eigenaar van een gebouw. Op grond van de Woningwet is echter de gebruiker verplicht om de noodverlichtingsinstallatie te (laten) controleren en onderhouden. Los van wettelijke verplichtingen geldt ook dat u als werkgever verantwoordelijkheden hebt richting uw personeel. Met een deskundige, periodieke NEN 3140 inspectie creëert u een veilige werkomgeving voor uzelf en voor uw medewerkers.

 

Inspectierapport

In de polisvoorwaarden van uw verzekering staat beschreven aan welke normen uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen moeten voldoen. Bij brand of schade zal de verzekeringsmaatschappij nagaan of dit het geval was. Door wordt beoordeeld aan de hand van een inspectierapport. Alleen als u kunt aantonen dat alles in orde is, zal de verzekering overgaan tot het uitkeren van een schadevergoeding.

 

Uniforme inspectie en rapportage

Voor onze veiligheidsinspecties werken wij met het kwaliteitsborgingsysteem ‘Criteria voor Toezicht’. Dit systeem is opgesteld door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie. Wij garanderen u een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage op basis van:

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

 

Eén inspectie, drie winstpunten

Met een grondige inspectie kunt u het hele jaar door beschikken over een betrouwbare, bedrijfszekere installatie en arbeidsmiddelen. Bovendien werken u en uw medewerkers in een veilige omgeving, én kunt u aantonen dat uw elektrische installatie in orde is. Bel daarom vandaag nog met Van der Steen Inspectie & Beheer voor deskundige inspectie NEN 3140 in Budel.

 

 

Neem contact op