NEN 3140 Geldrop

Specialist inspectie NEN 3140 Geldrop

Uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen dienen 100% betrouwbaar te zijn. Ze vormen immers de basis onder uw bedrijfsproces. Ook wetgeving en verzekeraars stellen eisen. Laat de inspectie van uw installaties daarom over aan een specialist: Van der Steen Inspectie. Wij staan garant voor een betrouwbare en deskundige NEN 3140 inspectie in Geldrop en omstreken.

 

Onze veiligheidsinspecties worden uitgevoerd aan de hand van een kwaliteitsborgingsysteem genaamd ‘Criteria voor Toezicht’. Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie hebben dit systeem gezamenlijk ontwikkeld. Zo bent u verzekerd van een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage op basis van:

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

 

NEN keuring

Als werkgever in de bouw heeft u te maken met de Arbowet en de Woningwet. Daarnaast worden er eisen gesteld door verzekeraars.

 

Bij de Arbowet ligt het accent op een veilig gebruik van elektrotechnische installaties. Installaties dienen op de juiste manier te zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Volgens de Arbowetgeving wordt hieraan voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.

 

De Woningwet stelt dat bestaande elektrische installaties moeten voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Wettelijk gezien is de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk voor controle van de elektrische installatie. Controle en onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie valt echter onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en dient minimaal eens per jaar te gebeuren.

 

Als gebruiker doet u er goed aan de NEN 3140 inspectie regelmatig te laten uitvoeren. Door slijtage en andere omgevingsfactoren kan de betrouwbaarheid van uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen immers onder druk komen te staan. Alleen door tijdige en deskundige periodieke inspectie bent u verzekerd van een veilige werkomgeving voor uzelf en uw medewerkers.

 

Inspectierapport NEN 3140

Wanneer u een beroep doet op uw verzekering, kan een inspectierapport van doorslaggevend belang zijn. Alleen als u kunt aantonen dat alles in orde is, wordt bij brand of schade een vergoeding uitgekeerd. In de polisvoorwaarden staat beschreven aan welke normen elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen volgens uw verzekeraar moeten voldoen.

 

Neem voor een deskundige inspectie NEN 3140 in Geldrop contact op Van der Steen Inspectie en Beheer.

 

 

Neem contact op voor meer info!