NEN 3140 Heeze-Leende

NEN 3140 Heeze-Leende: maximale betrouwbaarheid

Wat zou er gebeuren als uw elektrotechnische installatie uitvalt? In veel bedrijven is de betrouwbaarheid van hun installatie cruciaal voor de totale bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor de elektrische arbeidsmiddelen. Onze inspecties NEN 3140 in Heeze-Leende zijn erop gericht uw installaties functioneel en up-to-date te houden. Van der Steen Inspectie heeft hiervoor alle nodige vakmanschap en ervaring in huis.

 

Wetgeving

Als ondernemer heeft u met Arbowet en Woningwet te maken.  

 

De Arbowet richt zich op een veilig gebruik van elektrische installaties, en stelt daarom eisen aan de manier waarop ze zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Hieraan wordt voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.

 

Volgens de Woningwet stelt dat de eigenaar van een gebouw wettelijk verantwoordelijk is voor controle van de elektriciteit. Bestaande elektrische installaties moeten volgens deze wet voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw (Bouwbesluit). De Woningwet stelt echter ook eisen aan de gebruiker van een gebouw. Deze is verplicht om de noodverlichtingsinstallatie ten minste eenmaal per jaar te (laten) controleren en onderhouden.

 

Als gebruiker doet u er goed aan regelmatig een NEN 3140 inspectie te laten uitvoeren. Zo wordt eventuele slijtage aan uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen tijdig gesignaleerd. U creëert een veilige werkomgeving voor uzelf en voor uw medewerkers.

 

Kwaliteitsborgingsysteem

Voor onze veiligheidsinspecties hanteren wij een kwaliteitsborgingsysteem genaamd ‘Criteria voor Toezicht’. Dit systeem is ontwikkeld door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie en garandeert een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage, uitgevoerd op basis van:

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

 

NEN keuring als eis bij verzekeraars

Onderdeel van onze NEN 3140 inspectie is het opstellen van een inspectierapport, dat u indien nodig aan uw verzekeraar kunt overleggen. In de polisvoorwaarden staat beschreven aan welke normen elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen volgens uw verzekeraar moeten voldoen. Bij brand of schade wordt alleen uitgekeerd wanneer u kunt aantonen dat uw installatie in orde was. Met het inspectierapport kunnen hierover geen misverstanden ontstaan.

 

Wij staan voor u klaar

Voor een betrouwbare en adequate inspectie NEN 3140 in Heeze-Leende neemt u contact op met Van der Steen Inspectie en Beheer. Wij zijn u graag van dienst!

 

 

Neem contact op voor meer info!