NEN 3140 Helmond

Inspectie NEN 3140 Helmond: deskundig en betrouwbaar

 

Uw elektrotechnische installatie dient 100% betrouwbaar te zijn. Hetzelfde geldt voor de elektrische arbeidsmiddelen die u gebruik. Door tijdige inspectie voorkomt u niet alleen onnodige storingen, maar voldoet u ook aan alle eisen die door wetgeving worden gesteld. Van der Steen Inspectie staat garant voor betrouwbare en deskundige inspectie NEN 3140 in Helmond, met aandacht voor uw bedrijfsprocessen.

 

De veiligheidsinspecties worden uitgevoerd aan de hand van ‘Criteria voor Toezicht’, een kwaliteitsborgingsysteem opgesteld door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie. Zo garanderen wij een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage op basis van:

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

 

Wettelijke eisen

Op de controle van elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn de Arbowet en Woningwet van toepassing.

 

De Arbowet eist dat elektrotechnische installaties op de juiste manier worden ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Hieraan wordt hieraan voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.


De Woningwet stelt dat bestaande elektrische installaties moeten voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. Wettelijk gezien ligt de verantwoordelijk voor controle bij de eigenaar van het gebouw. Als gebruiker bent u echter verplicht voor controle en onderhoud van de noodverlichtingsinstallatie.

 

NEN keuring

Als gebruiker doet u er goed aan periodiek een NEN keuring te laten uitvoeren. Zo wordt eventuele slijtage tijdig gesignaleerd en voorkomt u storingen. Bovendien creëert u op deze manier een veilige werkomgeving voor uzelf en voor uw medewerkers.

 

Inspectierapport voor verzekeraars

Niet alleen wetgeving stelt eisen aan uw installaties en arbeidsmiddelen, ook verzekeraars doen dit. In de polisvoorwaarden kunt u lezen aan welke normen uw installaties moeten voldoen. Alleen wanneer u kunt aantonen dat alles in orde is, keert de verzekering uit. Met een officieel inspectierapport van Van der Steen Inspectie kunt u dit eenvoudig aantonen.

 

Voor vakkundige inspectie NEN 3140 in Helmond neemt u contact op met Van der Steen Inspectie en Beheer. 

Neem contact op