NEN 3140 Maarheeze

Deskundige inspectie NEN 3140 in Maarheeze

De bedrijfszekerheid van uw elektrotechnische installatie en gereedschappen is cruciaal voor uw bedrijfsvoering. Niet alleen vanuit het oogpunt van de werkgever, ook gezien vanuit wetgeving en verzekering. Om zeker te zijn van een betrouwbare installatie laat u de periodieke inspectie ervan over aan Van der Steen Inspectie. Wij zijn gespecialiseerd in NEN 3140 in Maarheeze en ver daarbuiten.

 

NEN keuring installaties

Op grond van de Arbowet dienen elektrotechnische installaties op de juiste manier te zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Hieraan wordt voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.

 

Op grond van de Woningwet moeten bestaande elektrische installaties voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. De verantwoordelijkheid voor controle van en onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie ligt echter bij de gebruiker van het pand. Een jaarlijkse inspectie is verplicht.

 

Verantwoordelijkheid werkgevers

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor uw mensen. Ook om die reden is een periodieke NEN 3140 inspectie aan te raden. Op de manier werkt aantoonbaar aan een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers.

 

NEN 3140 voor verzekeraars

Ook verzekeraars stellen eisen aan uw elektrische installaties. In de polisvoorwaarden staat beschreven aan welke normen uw installaties en arbeidsmiddelen moeten voldoen. Alleen als u kunt aantonen dat alles in orde is, wordt in geval van brand of schade een vergoeding uitgekeerd. Met een actueel inspectierapport kan hierover geen misverstand bestaan.

 

Criteria voor toezicht

Voor het uitvoeren van onze veiligheidsinspecties hanteren wij het kwaliteitsborgingsysteem ‘Criteria voor Toezicht’. Zo bent u verzekerd van een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage, uitgevoerd op basis van:

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

Criteria voor toezicht is opgesteld door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie.

 

NEN 3140 Maarheeze

Een periodieke inspectie van uw elektrische installatie en gereedschappen draagt bij aan een gezond bedrijf én een goede nachtrust. Zorg ervoor dat uw zaken op orde zijn. Van der Steen inspectie neemt u dit werk graag uit handen. Bel vandaag nog!

Neem contact op