NEN 3140 Valkenswaard

Uw partner voor NEN 3140 in Valkenswaard: Van der Steen Inspectie

Als werkgever wilt u dat uw elektrotechnische installaties 100% betrouwbaar zijn. Ook door wetgeving en verzekeraars worden hier eisen aan gesteld. Van der Steen Inspectie staat garant voor een betrouwbare en deskundige inspectie NEN 3140 in Valkenswaard. Wij inspecteren zowel uw installaties als elektrische arbeidsmiddelen.

 

Periodieke NEN keuring

Los van de eisen van derden bent u als ondernemer uiteraard gebaat bij een hoge bedrijfszekerheid van uw elektrische installatie en arbeidsmiddelen. Bovendien bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor uzelf en uw medewerkers. Met een deskundige periodieke NEN keuring zijn beide gegarandeerd.

 

Hoogwaardige inspectie NEN 3140

Wij voeren onze veiligheidsinspecties uit conform een kwaliteitsborgingsysteem genaamd ‘Criteria voor Toezicht’. Dit systeem is opgesteld door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie. U bent verzekerd van een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage, uitgevoerd op basis van:

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

 

Wetgeving op het gebied van inspectie

Arbowet en de Woningwet zijn de belangrijkste wetten die eisen stellen aan uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen.

 

De Arbowet ziet toe op een veilig gebruik van elektrotechnische installaties. Hiertoe moeten de installaties op de juiste manier zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Volgens de Arbowetgeving wordt hieraan voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.

 

Volgens de Woningwet moeten bestaande elektrische installaties voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. Wettelijk gezien is de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk voor controle van de elektriciteit. Op grond van de Woningwet is echter ook de gebruiker verplicht om ten minste eenmaal per jaar de noodverlichtingsinstallatie op adequate wijze te (laten) controleren én onderhouden.

 

Inspectierapport voor verzekeraars

In de polisvoorwaarden van uw verzekering staan de normen waaraan uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen moeten voldoen. Alleen als u kunt aantonen dat alles in orde was, keert de verzekering uit bij brand of schade. Zorg er daarom voor dat uw installatie in orde is.

 

NEN 3140 Valkenswaard

De eisen op het gebied van NEN 3140 inspectie zijn in Valkenswaard niet anders dan in de rest van de regio. Hetzelfde geldt voor onze werkwijze. Wij zijn u graag van dienst met een zorgvuldige en betrouwbare inspectie plus rapportage, zodat u volledig kunt vertrouwen op uw elektrische installaties en gereedschappen. Bel vandaag nog voor een afspraak!

 

 

 

Neem contact op voor meer info!