NEN 3140 Veldhoven

NEN 3140 Veldhoven: Inspectie van uw elektrotechnische installaties

Aan de elektrotechnische installaties in uw bedrijfspand worden hoge eisen gesteld. Niet alleen door u, ook door wetgeving. Hetzelfde geldt de elektrische arbeidsmiddelen die u gebruikt. Voor een betrouwbare en deskundige inspectie NEN 3140 in Veldhoven kunt u terecht bij Van der Steen Inspectie. Wij controleren uw installaties met aandacht voor uw bedrijfsprocessen.

 

Criteria voor toezicht

Voor onze inspecties maken wij gebruik van een kwaliteitsborgingsysteem genaamd ‘Criteria voor Toezicht’, speciaal voor dit doel ontwikkeld door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie. Dit garandeert een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage op basis van:

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

 

Wetgeving

Als ondernemer heeft u op het gebied van elektrische installaties en arbeidsmiddelen te maken met de Arbowet en de Woningwet.

 

Arbowet: Voor een veilig gebruik van elektrotechnische installaties dienen installaties op de juiste manier zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Hieraan wordt voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.


Woningwet: Bestaande elektrische installaties dienen te voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

 

Controle door gebruiker

Wettelijk gezien is de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk voor NEN keuring van elektrische installaties. Als gebruiker bent u op grond van de Woningwet wel verplicht om minimaal eens per jaar de noodverlichtingsinstallatie te (laten) controleren én onderhouden. Toch is het raadzaam om ook als gebruiker een periodieke NEN 3140 keuring te laten uitvoeren. Dit draagt bij aan een veilige werkomgeving voor uzelf en voor uw medewerkers.

 

Inspectierapport voor verzekeraars

De eisen van verzekeraars op het gebied van NEN 3140 inspectie worden steeds verder aangescherpt. In de polisvoorwaarden staat beschreven aan welke normen uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen moeten voldoen. Om bij brand of schade de verzekeraar te laten uitkeren, dient u aan te tonen dat alles in orde was. Dit kan aan de hand van een actueel inspectierapport.

 

Van der Steen Inspectie en Beheer is volledig thuis in inspectie NEN 3140. In Veldhoven zijn wij u graag van dienst. Neem vandaag nog contact met ons op!

 

 

Neem contact op