NEN 3140 Weert

Inspectie NEN 3140 in Weert: een kwestie van één telefoontje

 

Als ondernemer wilt u volledig kunnen vertrouwen op uw elektrotechnische installaties en gereedschappen. Niet alleen u, ook de wetgever stelt eisen op dit gebied. Van der Steen Inspectie is gespecialiseerd in de inspectie van elektriciteit aan de hand van de geldende normen en voorschriften. Bij ons bent u aan het juiste adres voor alles wat te maken heeft met NEN 3140 in Weert.

 

Wetgeving voor elektrische installaties

Bedrijfsmatig zijn de Arbowet en de Woningwet van toepassing op uw installaties.

 

De Arbowet stelt dat installaties op de juiste manier zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Elektrische installaties en het gebruik ervan dienen te voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.

 

De Woningwet stelt dat bestaande elektrische installaties aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw moeten voldoen. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

 

Eigenaar of gebruiker?

Volgens de letter van de wet ligt de verantwoordelijkheid voor een elektrische installatie bij de eigenaar van een gebouw. Als gebruiker bent u echter verantwoordelijk voor de noodverlichtingsinstallatie. Op grond van de Woningwet bent u verplicht deze jaarlijks te (laten) controleren en onderhouden. Bovendien bent u als bedrijf verantwoordelijk voor de inspectie van uw elektrische arbeidsmiddelen.

 

NEN keuring geeft zekerheid

Ook als gebruiker van een pand doet u er goed aan regelmatig een NEN 3140 inspectie te laten uitvoeren. Door intensief gebruik en diverse omgevingsfactoren zijn elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen immers aan slijtage onderhevig. Een deskundige, periodieke inspectie draagt bij aan een veilige werkomgeving voor uzelf en uw medewerkers.

 

Inspectierapport

De eisen van verzekeraars worden steeds verder aangescherpt. In de polisvoorwaarden staat beschreven aan welke normen uw installatie moet voldoen om, bij schade, voor een vergoeding in aanmerking te komen. Alleen als u kunt aantonen dat alles in orde is, gaat de verzekeraar over tot uitkering van een schadevergoeding. Hiervoor gebruikt u het inspectierapport dat u na onze inspectie ontvangt.

 

Werkwijze NEN 3140

Voor onze inspecties hanteren wij het kwaliteitsborgingsysteem ‘Criteria voor Toezicht’, opgesteld door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie. Deze werkwijze verzekert u van een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage, uitgevoerd op basis van:

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

 

Inspectie? Bel vandaag nog

Een zorgvuldige, periodieke inspectie bespaart u veel gedoe en kopzorgen. Met eén telefoontje is het geregeld. Bel dus vandaag nog voor NEN 3140 in Weert. Wij zijn u graag van dienst.

 

Neem contact op